Skip to main content

Kommunikasjon via tolk


Bokskapet

Kommunikasjon via tolk - en virtuell dans for tre

Språk kan skape forståelse, men kan også være en barriere. Noen ganger trengs det profesjonll tolking slik at et lands borgere eller besøkende kan sikres lik tilgang til de offentlige tjeneste de har krav på. 

Manglende tolking eller dårlig kvalitet på tolkingen svekker rettssikkerheten, kan føre til lang saksbehandlingstid, økte kostnader og – i verste fall – være en fare for liv og helse.

I dette kurset kan du lære om hvordan du selv kan bidra til at en samtale via tolk blir vellykket ved å jobbe med flere spørsmål som 

  • Hva er tolkens ansvarsområde og arbeidsmåter?
  • Hvordan påvirker språkbarrieren din egen profesjonalitet?
  • Hvordan kan du legge til rette for vellykket kommunikasjon via tolk? 

Dette materialet brukes ofte i organiserte kurs. Her kan du se mer om kursets organisering

Kurset kombinerer læringsaktiviteter for selvstendig arbeid og for arbeid i større og mindre grupper. Det er også mulig å arbeide med dette som rent selvstudium.

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunskaper.

Redaktører/forfattere

Tatjana Radanovic Feldberg

Tatjana er xxx yy. Hun er 1.amanuensis ved zzz

Gry Sagli

Gry er xxx yyy

Hanne Skaaden

Hanne er xxx yy Hun er professor ved ...

Utgiver

Lisens

Denne tittelen følger reglene om åpen publisering av digitale læringsressurser i Bokskapet ved Universitetsbiblioteket, OsloMet - storbyuniversitetet.

I tråd med opprinnelig lisens er dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

..så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.
Enroll