1. Hva får du ut av dette?
   2. FoU: "Field & forum"
   3. Eks: Anatomi & fysiologi
   4. Læringsbidraget
   5. Student eller læring "i sentrum"?