Skip to main content

Utviklingsmodeller i elæring


MOOCAHUSET

NB: Dette er en komplett testutgave av materialet for å demonstrere innloggingsfri tilgang. Man kan ikke registrere seg på dette nettsted. Gå heller til Bokskapet.

Oversikt

Her få du en oversikt over noen digitale utviklingstrekk av stor betydning for høyere utdanning og tips om hvordan du selv kan lage MOOC-er og digitale læreverk som knytter an til dem. Materialet er delt i fire kapitler:

  1. Utviklingstrekk.
  2. 7-trinns pakkeløp (NTNU/Drive)
  3. PISA-modellen (MOOCAHUSET og Bokskapet ved OsloMet).
  4. Karrierestigene (førstestilling, toppstilling og merittert lærer)

Materialet består av litt under 60 nettsider med 30 videopresentasjoner.

De tre modellen kan sees hver for seg. Elementene der kan også kombineres på kryss og tvers.

Forutsetninger

Uansett om du deltar på et organiserte kurs eller arbeider med dette på egen hånd kan du med fordel definere et øvingsarbeid som gjerne gjelder et faktisk emne som skal tas av virkelige studenter. Lag din egen MOOC, digitalt kompendium eller læreverk!

Deltakerne må da ha egen bærbar datamaskin med nettilgang som de har med til samlinger.

Redaktør og hovedforfatter

Helge Høivik

Helge Høivik

Helge Høivik er dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Universitetsbiblioteket, OsloMet - storbyuniversitetet og forsker ved NTNU. Han tok initiativ til og ledet MOOCAHUSET-prosjektet og Bokskapet ved Universitetsbiblioteket, OsloMet 2013-2019.

Andre bidragsytere.

Materialet bygger på introduksjonsdelen til PISA-kurset som ble utviklet for MOOCAHUSET 2016-17 med Kari Gerhardsen Vikestad som første redaktør og med bidrag fra Gabi Høium Hurlen, Emma Kristine Sjøenden Vestli, Helge Høivk, Nina Bjerketveit Ødegaard og Camilla Foss. Materialet er senere revidert flere ganger.

Introduksjonsvideo: Sara Holtaas.

Stoffet om 7-trinns-pakkeløp ble opprinnelig beskrevet i "Pakkeløp for produksjon av MOOC og nettkurs" i august 2018 og gitt ut av NTNU/Drive med forfatterne Inger Langseth, Halvdan Haugsbakken, Dag Atle Lysne, Veruska de Caro, Andreas Krokan, Andreas Hansen Schille og Eirik Wattengaard.

Denne utgaven er bearbeidet av Helge Høivik som ny redaktør.

Endringer

Det er gjort endringer i struktur, tematikk, tekst, illustrasjoner og video.

Utgiver

Lisens

Denne tittelen følger reglene om åpen publisering av digitale læringsressurser i Norwegian User and Development Group EdX (NUDGE).

I tråd med opprinnelig lisens er dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

..så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.
Enroll