Skip to main content

Open edX installasjon


MOOCAHUSET

Installasjon og drift av Open edX med Tutor

Her få du en introduksjon til grunnleggende ferdigheter og noe om bakgrunnen for å sette opp og drifte Open edX.

Materialet er under utvikling og vil bli ordnet i kapitler:

  1. Tilbakeblikk på lærebøkene.
  2. Operativsystemnivået med Ubuntu 20.4 og Docker-virutalisering
  3. Installasjon av Open edX med Tutor.
  4. Drift av Open edX med Tutor innkl. gjenbruksmekanismer.
  5. Aktuelle samlinger av læringsobjekter.

Forutsetninger

Dette kompendiet er laget med tanke på fleksible læringsforløp med mulighet for selvstudier og organisert omvendt undervisning

Deltakerne bør derfor ha grunnleggende kjennskap til det å operere sin egen datamaskin og generell bakgrunnskunnskap om hvordan Internett fungerer. Det er en fordel å ha arbeidet med klient-tjener-løsninger og digital publisering som WordPress, Office 365 e.l.

Uansett om du deltar på et organiserte kurs eller arbeider med dette på egen hånd kan du med fordel definere et øvingsarbeid der du faktisk setter opp en Open edX-instans for praktisk bruk.

Deltakerne må da ha egen bærbar datamaskin med nettilgang som de har med til samlinger.

Redaktør/forfatter

Helge Høivik

Helge Høivik

Helge Høivik var dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Universitetsbiblioteket, OsloMet - storbyuniversitetet og forsker ved NTNU. Han tok initiativ til og ledet MOOCAHUSET-prosjektet og Bokskapet ved Universitetsbiblioteket, OsloMet 2013-2019 og arbeider nå deltid som rådgiver. Han leder også firmaet MOOCAHUSET ZhenTech a.s. som leverer digital undervisning og tilliggende tjenester.

Utgiver

Lisens

Denne tittelen følger reglene om åpen publisering av digitale læringsressurser i Norwegian User and Development Group EdX (NUDGE).

I tråd med opprinnelig lisens er dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

..så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.
Enroll