Skip to main content

Smart Start


MOOCAHUSET

Om Smart Start

Kilder og kildebruk handler om mer enn bare referering, og mange studenter syns dette er en utfordrende del av det å studere. I dette kurset har vi derfor prøvd å sammenfatte og forenkle ulike aspekter knyttet til kilder, og delt det opp i:

  • Hva er en kilde?
  • Hvordan finner du kilder?
  • Hvordan viser du til kilder?
  • Korleis kan du bruka kjelder når du skriv?

Vi bruker en blanding av ulike videoer, korte tekster, illustrasjoner og oppgaver til å lede deg gjennom dette kurset.

Smart start er i utgangspunktet laget for deg som er helt ny student, eller for deg som har vært lenge i arbeidslivet og nå kommer tilbake til akademia for videre- eller etterutdanning.

Du kan gå gjennom hele kurset som et sammenhengende e-læringskurs, eller du kan hoppe litt frem og tilbake alt etter hva du tenker du har mest behov for å lære.

Innholdet i kurset er skrevet på både bokmål og nynorsk. Dette er et bevisst valg fra vår side, da du som student må forvente å møte begge målformer både i løpet av studietiden og arbeidslivet, men også i livet ellers.

Vi som har laget kurset håper det kan gi inspirasjon og ideer til videreutvikling av egen praksis og til diskusjoner og samarbeid på tvers av institusjoner. 

Forkunnskaper.

Du trenger ingen forkunnskaper for å ta dette kurset, målet er at alle studenter skal kunne gjennomføre kurset.


Redaktører.

Evy Ølberg

Evy

Evy er en av redaktørene for Smart start og jobber som Universitetsbibliotekar innen pedagogiske fag ved Universitetet i Stavanger. Hun underviser og veileder i litteratursøk, kildebruk og akademisk skriving.

Send mail til Evy

Håkon Magne Bjerkan

Håkon

Håkon er en av redaktørene for Smart start, og er Universitetsbibliotekar for flere tekniske-naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Stavanger. Han underviser og veileder i litteratursøk, kildebruk og referansehåndteringsverktøy.

Send mail til Håkon Magne

Anne Brit Løland

AnneBrit

Anne Brit er en av redaktørene for Smart start og jobber som Universitetsbibliotekar innen ledelse, service og økonomiske fag ved Universitetet i Stavanger. Hun underviser og veileder i litteratursøk, kildebruk og referansehåndteringsverktøy.

Send mail til Anne Brit

Linn Elise Gulliksen

Linn Elise har vært med på å utarbeide kurset. Hun var tidligere Universitetsbibliotekar for tekniske-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hun har undervist og veiledet i litteratursøk og kildebruk.

Omfang og tidsbruk.

Avhengig av om du skumleser eller arbeider deg gjennom hele materialet i dette kurset, kan du regne med å bruke fra 1 til 10 timer.

Anbefalt litteratur

Forfatterne har laget en liste over anbefalt litteratur som det ikke nødvendigvis er referert til i materialet. Se innførselen LRegeranser som er tilgjenglig fra toppmenyen når du arbeider med kursmaterialet. 

Lisens.

Dette dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

  • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
  • Bearbide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

- så lenge du

  • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
  • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
  • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.

Universell utforming

I Bokskapet vil utforme alle læreverk og kompendier etter gjeldene retningslinjer for universell utforming, WCAG 2.1. Vi beklager at det fortsatt er mangler når det gjelder teksting av undervisningsvideoer og alternativ tekst til illustrasjoner. Revisjonsarbeid pågår løpende. For spørsmål/ innspill om universell utforming, ta kontakt med bokskapet@oslomet.no

Enroll